Ochrana osobních údajů – GDPR

Naše společnost na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) přijala taková opatření, která zamezují neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů došlo tedy jednak k mechanickému zabezpečení přístupu k osobním údajům, přičemž za tímto účelem přijala naše společnost směrnici upravující jak organizační a technická opatření a postupy a s nimi spojené povinnosti zaměstnanců, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, tak i směrnici upravující provoz informačních a komunikačních technologií; dále došlo ke změně smluvních podmínek vůči našim smluvním partnerům, a to ve smyslu doplnění povinnosti mlčenlivosti mj. o osobních údajích dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Rádi bychom Vás ujistili, že oblasti ochrany osobních údajů věnujeme náležitou pozornost, zcela v intencích požadovaných Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

S přátelským pozdravem,

JMT HEALTH, s.r.o.