Odběrové místo COVID-19

GENvia, s.r.o.

Odběrové místo COVID-19 - COVID-19 testing site

 

Provoz centra ukončen na dobu neurčitou .

The center is closed indefinitely.

 

provozovatel / operator:
GENvia, s.r.o.

www.genvia.cz